Ceník

Seznam výkonů prováděných za přímou úhradu od pacienta

v platnosti od 1. 9. 2019

Služba Cena
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 200 Kč
Nepovinná očkování na žádost rodičů 150 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 400 Kč
Vydání zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 200 Kč
První homeopatické vyšetření 400 Kč 
Kontrolní homeopatické vyšetření 200 Kč
Vyplnění tiskopisu pro úrazové pojištění 200 Kč 
Potvrzení před nástupem na SŠ, učiliště a VŠ  200 Kč za každou přihlášku
Potvrzení před nástupem do jeslí a MŠ 200 Kč za každou přihlášku
Potvrzení vydaná na žádost rodičů (způsobilost provozovat sport, LDT apod.) 200 Kč za každou přihlášku
Potvrzení na akce pořádané školou (vydává se vždy na dva roky při preventivní prohlídce) 200 Kč

Komentáře jsou zakázány.